Attack on Titan részek 21-25

Attack on Titan 21. rész: magyar felirattal (Shingeki no Kyojin)

Attack on Titan 22. rész: magyar felirattal (Shingeki no Kyojin)

Attack on Titan 23. rész: magyar felirattal (Shingeki no Kyojin)

Attack on Titan 24. rész: magyar felirattal (Shingeki no Kyojin)

Attack on Titan 25. rész: magyar felirattal (Shingeki no Kyojin)