Jikan no Shihaisha részek 1-13

Jikan no Shihaisha 1.rész

Jikan no Shihaisha 2.rész

Jikan no Shihaisha 3.rész

Jikan no Shihaisha 4.rész

Jikan no Shihaisha 5.rész

Jikan no Shihaisha 6.rész

Jikan no Shihaisha 7.rész

Jikan no Shihaisha 8.rész

Jikan no Shihaisha 9.rész

Jikan no Shihaisha 10.rész

Jikan no Shihaisha 11.rész

Jikan no Shihaisha 12.rész

Jikan no Shihaisha 13.rész VÉGE