Shachou, Battle no Jikan Desu! részek 1-12

Shachou, Battle no Jikan Desu 1.rész
Shachou, Battle no Jikan Desu 2.rész
3.rész
4.rész
Shachou, Battle no Jikan Desu 5.rész
6.rész
7.rész
8.rész
9.rész
10.rész
11.rész
Shachou, Battle no Jikan Desu 12.rész Vége

Author: Orvvadasz