Higurashi no Naku Koro ni részek 1-10.

Higurashi no Naku Koro ni 1.rész

Higurashi no Naku Koro ni 2.rész

Higurashi no Naku Koro ni 3.rész

Higurashi no Naku Koro ni 4.rész

Higurashi no Naku Koro ni 5.rész

Higurashi no Naku Koro ni 6.rész

Higurashi no Naku Koro ni 7.rész

Higurashi no Naku Koro ni 8.rész

Higurashi no Naku Koro ni 9.rész

Higurashi no Naku Koro ni 10.rész