Luo Xiao Hei Zhan Ji részek 1-10

Luo Xiao Hei Zhan Ji 1.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 2.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 3.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 4.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 5.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 6.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 7.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 8.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 9.rész magyar felirattal

Luo Xiao Hei Zhan Ji 10.rész magyar felirattal