Kore wa Zombie Desu ka? részek 1-12 + OVA

Kore wa Zombie Desu ka? 1.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 2.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 3.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 4.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 5.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 6.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 7.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 8.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 9.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 10.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 11.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 12.rész VÉGE

Kore wa Zombie Desu ka? OVA rész

Author: Orvvadasz