Kore wa Zombie Desu ka? részek 1-12 + OVA

Kore wa Zombie Desu ka? Of the Dead részek 0-10 + OVA

Kore wa Zombie Desu ka? 1.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 2.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 3.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 4.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 5.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 6.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 7.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 8.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 9.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 10.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 11.rész

Kore wa Zombie Desu ka? 12.rész VÉGE

Kore wa Zombie Desu ka? OVA rész

Kore wa Zombie Desu ka? Of the Dead részek 0-10 + OVA

Author: Avander